Beurskoersen

De beurs heeft altijd gelijk: wat vertelt de beurs ons over de waardering van voetbalclubs?

Een analyse.

Stoxx Europe Football: grote fluctuaties

Als we er van uit gaan dat de beurs altijd gelijk heeft, kunnen we de gegevens gebruiken van de 24 Europese clubs die volgens Rankia.com een beursnotering hebben of hebben gehad. Er is een ‘Stoxx Europe Football’ waar 22 clubs in zijn opgenomen. De club met de hoogste beurswaarde, Manchester United, is niet in deze ‘European’ index opgenomen omdat de club beursgenoteerd is in New York.

De fluctuaties in deze index worden in analyses ‘enorm’ genoemd en ‘dienen te leiden tot voorzichtigheid’.

22 clubs uit 12 landen

Van deze 22 clubs komen er 8 uit de kleinere voetballanden Macedonië, Polen, Zweden en Denemarken (deze laatste met maar liefst 5 clubs). Er komen er eveneens 8 uit de landen met meer internationale voetbalbekendheid Nederland (Ajax), Portugal (3) en Turkije (5). Slechts 6 clubs komen uit de 4 grote landen Duitsland (Borussia Dortmund), Engeland (Celtic, Schots, maar genoteerd aan de Engelse beurs), Frankrijk (Olympique Lyonnais) en Italië met 3 clubs: AS Roma, Juventus en Lazio.

Van de clubs waarvan KPMG in de toonaangevende publicatie “Football Club Valuation, The European Elite” op basis van parameters de waarden publiceert en Deloitte in “Deloitte Football Money League” de inkomsten, zijn er 8 beursgenoteerd uit 6 landen: Duitsland (Borussia Dortmund), Engeland (Manchester United, niet in de Stoxx index), Frankrijk (Olympique Lyonnais), Italië (AS Roma en Juventus), Nederland (Ajax) en Portugal (Benfica en FC Porto).

Geen eenduidige waarderingen

Van deze 8 clubs hebben 3 clubs fors afwijkende referentieomzetten wat diverse oorzaken kan hebben, zowel in regelgeving als dat slechts delen van de club naar de beurs zijn gebracht. Van de 5 clubs met gelijke referentieomzetten zijn er (slechts) 2 waarvan de waardering van KPMG binnen de marges van de beurswaardering van het referentiejaar valt (Juventus en Ajax), van 2 clubs ligt (zelfs) de hoogste beurswaardering van het referentiejaar fors onder de waardering van KPMG (Borussia Dortmund -28%) en AS Roma -25%). De beurswaarde van Benfica staat in geen verhouding tot de waardering van KPMG, daar spelen mogelijk andere zaken mee.

De maximale beurswaarden van Borussia Dortmund, AS Roma en Ajax bedroegen respectievelijk 2,32, 2,36 en 2,1 keer de omzet. Bij Juventus bedroeg deze echter 3,74 en bij Benfica 0,66. Er valt geen eenduidige conclusie te trekken.

Extra data onderzoek

Om wille van een volledig dataonderzoek zijn de omzet, winst en beurswaarde van de 22 clubs geanalyseerd. Van de 22 clubs vallen er 8 af omdat de clubs onderdeel vormen van grotere concerns, ook andere activiteiten hebben of onderdeel zijn van entertainmentbedrijven (vooral Denemarken).

Er blijven dan 16 clubs over uit 9 landen. Als we van deze selectie de 2 clubs weglaten met de ver afwijkende hoogste factoren (Manchester United en Juventus) en de 2 clubs die met de twee meest afwijkende lage factoren (Lazio en het Zweedse AIK Football) dan blijken de overige 12 clubs factoren te hebben tussen de 1,03 (Sporting Lissabon) en 2,30 (Galatasaray).

De weg richting doel

De reden voor het weglaten van Manchester United en Juventus is omdat de beurswaarde-omzet factor in grafiekvorm extreem van de andere resultaten afwijken. Anderzijds zijn het precies wel deze clubs waarvan de beurswaarde aansluit op de waarschijnlijk meest uitgebreide methode die er momenteel is, die van KPMG. Om het doel te bereiken moet je af en toe rigoreus zijn.

Nog steeds onder het motto van de beurs heeft altijd gelijk gaan we verder met de 16 clubs waarvan de waardering betrekking heeft op de voetbalclub zelf, en waarvan de waarden zich enigzins binnen bepaalde marges lijken te bewegen.

Als we de clubs met de afwijkende beurswaarde-omzet multipliers net zo rigoreus buiten beschouwing laten blijkt dat 8 van de 12 clubs zich binnen de marge van 1,5 en 2,0 bevinden en 6 binnen de marge van 1,50 en 1,75.

Helaas, geen verbanden

Er zijn echter zoveel clubs buiten beschouwing gelaten vanwege diverse redenen dat het alleen al een interessant gegeven op zich is dat in principe slechts 12 van de 22 clubs (55%) zich enigzins laten vergelijken en er uiteindelijk slechts 8 clubs (36%) zich binnen een ruime brandbreedte bevinden en 6 (27%) binnen een smallere bandbreedte.

Interessant is dat er geen verband is tussen de grootte van de clubs. De omzet van de 12 clubs loopt uiteen van 13 tot 397 miljoen euro, waarbij precies deze clubs allebei een factor hebben van afgerond 1,6, maar waar er verder verschillen zijn zoals eerder aangegeven van 1,03 tot 2,3. Er is evenmin een verband tussen clubs uit dezelfde landen, clubs uit grote of kleine competities of tussen clubs uit Noord en Zuid Europa.

Hoewel er gedacht zou kunnen worden dat bijvoorbeeld de Engelse Premier League een merk op zich waardoor die clubs mogelijk een hogere factor zouden hebben, blijkt dat niet uit de beurskoersen en evenmin uit de clubwaarderingen van KPMG.

Er kan op basis van deze analyse ook niet gesteld worden dat de kleinere clubs per definitie een lagere factor hebben dan grotere clubs.

De over all conclusie is dat er uit de beurskoersen en beurswaarden van clubs geen algemene factor kan worden afgeleid om de waarde van voetbalclubs te bepalen. Daarvoor zijn er teveel clubs afgevallen en zijn de onderlinge afwijkingen te groot.

Emoties buitenspel

Een boeiende ‘side-conclusie’ is dat de beurswaarde van clubs in alle gevallen lager ligt dan de rationele berekeningen van KPMG.

Dit is boeiend omdat er geschreven en gewaarschuwd wordt dat de aandelenkoersen van voetbalclubs beinvloedt worden door (irrationele) emoties.

De lezer denkt dan te begrijpen dat deze emoties een koersverhogend effect hebben omdat fans maar al te graag op emotionele basis aandelen van ‘hun’ club willen hebben. Dit verhoogt de vraag op een markt waar de prijs (beurskoers) per definitie wordt bepaald door vraag en aanbod.

Hier blijkt geen sprake van te zijn als we de beurswaarden vergelijken met de ongetwijfeld goed onderbouwde berekeningen van KPMG.

Op de pagina “Emoties?” wordt dit verder toegelicht.

Meer informatie?

Meer informatie over dit onderwerp of makkelijk een andere vraag stellen?

Contact opnemen kost minder dan een minuut

Meer informatie

Binnen 1 werkdag reactie. Geen kosten

_

FC Footballclub

Barcelona

Rambla de Catalunya 25
08007 Barcelona
Tel. +34 93 215 12 23

Amsterdam

Emmastraat 28
1075HV Amsterdam
Tel. +31 020 208 200 034

E-mail algemeen

team@fcfootballclub.com

Directie

Clubwaardering & Trajectbegeleiding

Jeroen Oskam
LinkedIn
jeroen@fcfootballclub.com

Interim Club Manager

Vincent Solleveld
vincent@fcfootballclub.com

Bedrijf achter
FC Footballclub.com

EuroEconomics.com