Clubwaardering: traditionele methoden missen doel

Er is verrassend weinig informatie te vinden over bedragen waarvoor voetbalclubs van eigenaar verwisselen en op basis waarvan de prijs wordt bepaald.

Wat we wel lezen zijn termen als ‘gordijnen van mist’, ‘gebaseerd op gevoel’ en het fascinerende ‘wat de gek er voor geeft’.

Gordijnen van mist?

Prijzen die voor voetbalclubs worden betaald lijken niet rationeel te zijn. Hoe komt dat?

Op deze website analyseren we hoe we ons op het verkeerde been laten zetten door traditionele aannames uit het bedrijfsleven en gaan we uitgebreid in op achtergronden en werkelijke redenen die de waarde van clubs bepalen.

Wat de gek er voor geeft?

Als het gaat om waardebepalingen willen we graag indicatie hebben als startpunt, dat geeft houvast.

Voetbalclubs blijken echter niet zoals bedrijven relatief snel indicatief gewaardeerd te kunnen worden op -afhankelijk van de sector- bijvoorbeeld twee keer de omzet of zoals vastgoed op bijvoorbeeld zoveel euro per vierkante meter.

Sterker nog, daar waar bedrijfsovername- of vastgoedexperts zich op basis van algemene formules en indexen snel in kunnen lezen in nieuwe segmenten wordt er bij voetbalclubs in het duister getast.

Formules bieden geen houvast

De traditionele methoden uit het bedrijfsleven waar voor voetbalclubs tevergeefs houvast gezocht wordt behandelen we op deze website.

Niet algemeen toepasbaar:

Per methode zal worden aangetoond dat deze niet als algemene formule of factor kan worden gebruikt om een indicatie van de globale waarde van een voetbalclub te geven.

Boeiende conclusies

De analyses leiden tot conclusies die voor zover mij bekend niet eerder zijn gepubliceerd:

   ‘Traditionele methoden missen doel’

   ‘Emoties staan buitenspel’

   ‘De koper is niet gek’

Het blijkt dat vrijwel iedereen deze conclusies minimaal twee keer leest. Het is alsof er wordt gesuggereerd dat de bal misschien ook niet rond meer is? Dat wel, die blijft gelukkig rond, maar zelfs dat heeft weinig meer met de waardering van clubs te maken.

Methode Gradalis

Wat er wel toe doet leidt ons na een lange weg naar de Methode Gradalis, oftewel -met een knipoog- naar ‘de heilige graal van de clubwaarderingen’ en wordt op deze website uitgebreid beschouwd.

De Methode Gradalis is verder overigens niet mystiek, maar bij uitwerking helder en onderbouwd met gegevens en vergelijkinsmateriaal.

Veel leesplezier,

Jeroen Oskam

Managing Partner EuroEconomics Group, initiatiefnemer FC Footballclub.com

Voor meer achtergrondinformatie, zie over ons.

Meer informatie?

Meer informatie over dit onderwerp of makkelijk een andere vraag stellen?

Contact opnemen kost minder dan een minuut

Meer informatie

Binnen 1 werkdag reactie. Geen kosten

_

FC Footballclub

Barcelona

Rambla de Catalunya 25
08007 Barcelona
Tel. +34 93 215 12 23

Amsterdam

Emmastraat 28
1075HV Amsterdam
Tel. +31 020 208 200 034

E-mail algemeen

team@fcfootballclub.com

Directie

Clubwaardering & Trajectbegeleiding

Jeroen Oskam
LinkedIn
jeroen@fcfootballclub.com

Interim Club Manager

Vincent Solleveld
vincent@fcfootballclub.com

Bedrijf achter
FC Footballclub.com

EuroEconomics.com