Juridisch

Gedurende het verkooptaject zal blijken dat de juridische onderwerpen die de boventoon voeren niet het koopcontract van de club op zich is, maar de weg om daar te komen en om de rechten van de bemiddelaars te beschermen.

Over NDA’s en LOI’s

Het accent zal liggen op NDA’s (Non Disclosure Agreements, vertrouwelijkheids-verklaringen), commissie overeenkomsten, letters of interest waarin de belangstellende partij eenzijdig om informatie vraagt en zichzelf (in grote lijnen) kenbaar maakt, LOI’s (Letters Of Intent) waarin beide partijen de marges en raamwerken beschrijven waarbinnen naar een gewenste definitieve overeenkomst gewerkt moet worden.

Due Diligence

En als de richtlijnen inderdaad zijn benoemd en vastgelegd, wil de kopende partij uiteraard weten of datgene dat hem is voorgelegd klopt en er, om maar wat te noemen, er geen lijken in de kast zijn. De kopende partij zal dan een ‘due diligence’ willen uitvoeren.

Due diligences verschillen per sector. Soms gaat het daadwerkelijk alleen om de balans (de traditionele due diligence) en de verplichtingen en contracten die er zijn, soms ligt het accent op de market due diligence (hoe ontwikkelt de markt zich?) en in geval van voetbalclubs komen due diligences van bijzondere activa aan de orde van bijvoorbeeld stadions, spelers (waarden, gezondheid) en de contracten die zij hebben.

Dit zijn belangrijke aspecten die invloed hebben op de richtprijs die is genoemd in de oorspronkelijke LOI.

Notaris en registraties

Alleen als deze gehele procedure goed verloopt wordt overgegaan tot de uiteindelijke verkoop. Deze procedures verschillen per land maar komen neer op notariële overdracht en inschrijvingen van de nieuwe eigenaar in de diverse registers.

Natraject

Afhankelijk van de wijze van betalen, eventuele deelbetalingen die nog gedaan moeten worden, andere verplichtingen die worden overeengekomen of mogelijke rechten die de verkoper heeft willen behouden kan het juridische natraject jaren duren.

Wil je als club of investeerder informatie over financiële kaders of juridische trajecten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie?

Meer informatie over dit onderwerp of makkelijk een andere vraag stellen?

Contact opnemen kost minder dan een minuut

Meer informatie

Binnen 1 werkdag reactie. Geen kosten

FC Footballclub

Barcelona

Rambla de Catalunya 25
08007 Barcelona
Tel. +34 93 215 12 23

Amsterdam

Emmastraat 28
1075HV Amsterdam
Tel. +31 020 208 200 034

E-mail algemeen

team@fcfootballclub.com

Directie

Clubwaardering & Trajectbegeleiding

Jeroen Oskam
LinkedIn
jeroen@fcfootballclub.com

Interim Club Manager

Vincent Solleveld
vincent@fcfootballclub.com

Bedrijf achter
FC Footballclub.com

EuroEconomics.com