Netto Cash Flow Methode

De Netto Cash Flow of Netto Contante Waarde methode is de methodiek die in het bedrijfsleven breed geaccepteerd wordt om tot nauwkeurige bedrijfswaarderingen te komen.

Voor voetbalclubs is deze methode in de praktijk niet toepasbaar.

Populair in het bedrijfsleven

In België publiceerde Trends Business Information een nationale top drie van rijkste clubs op basis van het eigen vermogen plus de contante waarde van de cash flow van drie jaar. Vanzelfsprekend wordt een voorbehoud gemaakt en aangegeven dat een club uiteindelijk waard is ‘wat de zot er voor geeft’.

Ook het Nederlandse Aeternus onderbouwt in een white paper over waardering van Nederlandse voetbalclubs een voorkeur voor de netto contante waarde of de netto cash flow methode boven de ‘activa waardering’ (‘een voetbalclub is meer waard dan de som der delen’) en boven waardering op basis van ‘vergelijkbare transacties’ omdat er geen open markt is, het aantal soortgelijke transacties beperkt is en – dus ook in Nederland – de details van de transacties niet beschikbaar zijn. Er wordt geen algemene toepasbare coëfficient afgegeven, die hangt af van de rendementseis van de investeerder.

Maar geen leidraad voor clubs

Een analyse van 16 beursgenoteerde sportclubs uit 9 landen leert dat de cash flow van voetbalclubs beduidend minder is dan die van gewone bedrijven en vaak zelfs negatief is. Van de 16 clubs zijn er in de referentieperiode waarin er sprake was van een gunstige economische ontwikkeling en een positief beursklimaat (de jaren voor de Covid-19 crisis) 11 die verlies rapporteerden, derhalve slechts 5 clubs met zwarte cijfers waarvan er slechts 3 dividend uitkeerden (waaronder Ajax).

Vanwege diverse factoren mag aangenomen worden dat juist beursgenoteerdse clubs het meest bedrijfsmatig geleid zouden moeten worden. Als zelfs van de beursgenoteerde clubs 69% verlies draait lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat dit percentage bij de overige clubs niet veel beter zal zijn.

Het Belgische Nieuwsblad heeft in 2020 de jaarrekeningen van de profclubs uit de hoogste klasse van België doorgelicht over 2019 (pre Covid-19) en publiceerde dat eveneens 11 van de 16 clubs (69%) rode cijfers schreven.

La Gazzetta uit Italië heeft in 2019 de exploitatieresultaten en resultaten op spelerstransakties gesplitst van de clubs uit de Serie A. Van de 20 clubs noteerden 11 clubs een negatief resultaat (55%) en 9 een positief resultaat. Dit was echter in 8 van de 9 gevallen dankzij spelerstransacties. Slechts één club had een positief normaal explotatieresultaat (meer gewone omzet – zonder opbrengsten van spelerstransakties – dan kosten), 19 van de 20 (95%) hadden een negatief exploitatieresultaat (meer kosten dan omzet).

Cash flow en clubwaarde is geen doel

De stelling dat “het doel van een voetbalclub is titels winnen, niet om winst te maken” wordt regelmatig aangehaald. Hiermee wordt het financiële resultaat feitelijk als een ondergeschikt belang beschouwd.

Een negatief resultaat hoeft niet per se tot een negatieve cash flow te leiden, omdat bijvoorbeeld afschrijvingen wel een kostenpost maar geen uitgave zijn, maar anderzijds hebben veel clubs schulden waardoor er aflossingsverplichtingen zijn welke weer geen kosten maar wel uitgaven zijn.

Vrijwel alle clubs hebben schulden. In bijvoorbeeld Italië hadden 18 van de 20 Serie A clubs per saldo schulden en die bedroegen in totaal met 2,16 miljard 91% van de totale omzet (exclusief opbrengsten van verkoop van spelers) van 2,36 miljard euro.

De stelling dat het overgrote deel van clubs een negatieve of minimale positieve cash flow heeft lijkt gerechtvaardigd.

Geen aansluiting met praktijk

Het voorgaande zou er dan toe leiden dat de waardering van clubs op basis van de cash-flow methode tot uitkomsten leidt die ver onder de waarden liggen (zelfs negatief) waarvoor clubs in de praktijk zijn verkocht.

Een andere moeilijke factor is dat de financiële resultaten bovendien niet stabiel maar extreem wisselvallig zijn, en ook nog eens afhankelijk van onzekere factoren zoals de verkoop van spelers. Er is bij clubs geen sprake van een constante cash flow.

Naar onze mening kan de cash-flow methode alleen worden gebruikt in de ideale situatie dat clubs financieel goed (gezond) worden gerund met stabiele marges die vergelijkbaar zijn met het gewone bedrijfsleven. En aangezien dit in de praktijk vrijwel niet voor blijkt te komen, valt deze benadering in onze optiek af als algemeen bruikbare formule.

Meer informatie?

Meer informatie over dit onderwerp of makkelijk een andere vraag stellen?

Contact opnemen kost minder dan een minuut

Meer informatie

Binnen 1 werkdag reactie. Geen kosten

_

FC Footballclub

Barcelona

Rambla de Catalunya 25
08007 Barcelona
Tel. +34 93 215 12 23

Amsterdam

Emmastraat 28
1075HV Amsterdam
Tel. +31 020 208 200 034

E-mail algemeen

team@fcfootballclub.com

Directie

Clubwaardering & Trajectbegeleiding

Jeroen Oskam
LinkedIn
jeroen@fcfootballclub.com

Interim Club Manager

Vincent Solleveld
vincent@fcfootballclub.com

Bedrijf achter
FC Footballclub.com

EuroEconomics.com