Activa Waardering

De activa waardering houdt in dat de waarde van de bezittingen (de ‘activa’) van een club bij elkaar worden opgeteld en dat is dan de waarde van de club. Een kind kan de was doen.

Om de koopprijs te bepalen dienen de schulden en verplichtingen (‘vreemd vermogen’) hierop in mindering worden gebracht en partijen kunnen elkaar de hand schudden.

Dit blijkt helaas niet op te gaan.

Geen draagvlak

De gedachte dat de optelsom van de waarde van de spelers, het stadion en andere bezittingen en rechten zoals de clublicentie een goede indicatie zou kunnen heeft in de praktijk geen draagvlak. Er is geen overzicht te vinden waar voetbalclubs op basis van activa worden gewaardeerd. De keren dat de methode in analyses aan bod komt wordt deze als niet bruikbaar bestempeld of als corrigerende factor gebruikt.

Interessant is dat Aeternus als onderdeel van de activa aan een clublicentie in Nederland een waarde toekent van 1,4 miljoen euro vanwege de investeringen om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen en de schaarste. Er zijn in Nederland slechts 34 clubs met een licentie die recht geeft op het spelen in de Eredivisie. Ook in andere landen geldt dat licenties vereist zijn om profvoetbal te kunnen spelen en ‘dus’ schaars zijn.

Clubwaarde groter dan som der delen

Aeternus onderbouwt dat de asset based approach bij voetbalclubs niet bruikbaar is omdat de activa moeilijk te waarderen is. Dit met name omdat het stadion, het hoofdteam en de club op zich met elkaar verbonden zijn (‘van elkaar afhankelijk zijn’) en los van elkaar minder waard zijn: De waarde van een club “is greater than the sum of its parts”.

Deze afhankelijkheid klinkt logisch, maar toch zijn er tal van voorbeelden in diverse landen dat clubs wel hun stadion hebben verkocht – vrijwel zonder uitzondering uit financiële nood – en dat vervolgens terughuren. Bedrijfseconomisch gezien zo’n gekke gedachte nog niet. In het bedrijfsleven is het huren van bedrijfsruimte eerder normaal dan een uitzondering. Stadions kunnen vervolgens apart geëxploteerd worden en meer geld opbrengen dan dat als alleen de eigen club er speelt.

KPMG gebruikt wel activa als onderdeel van de parameters in het algoritme voor de waardebepaling, maar dat is slechts om de corrigerende factor op de omzet-multiplier vast te stellen.

Toch wel enige betekenis

Als meerdere waarderingsmethoden geanalyseerd worden alsook de diverse redenen waarom voetbalclubs verkocht kunnen worden, blijkt de activa waardering in de praktijk wel gehanteerd te worden. Dit speelt dan met name als clubs uit financiële nood verkocht dienen te worden. Hiervoor werd al aangegeven dat clubs stadions hebben verkocht. Naast het eventuele vastgoed zal de spelersportfolio de belangrijkste waardebepalende factor zijn.

Onze ervaring sluit aan op die van Aeternus, en dan vooral dat de vraagprijs significant hoger wordt gesteld dan de som van de individuele activa. Het niet of juist wel hebben van een modern en goed onderhouden stadion, en de professionele exploitatie daarvan, weegt mee in de prijsstelling – het heeft uiteraard een positieve invloed op de recette en cateringopbrengsten – maar niet in een heldere één op één formule. Hetzelfde geldt voor de financiële waarden die aan de spelers worden toegekend.

De waarde van het ‘merk’ van de club, van belang voor de merchandising voor met name topclubs, staat niet op de clubbalans en zal zowiezo apart berekend dienen te worden.

Globaal referentiekader

Waardering op basis van activa zal weliswaar niet bepalend zijn voor de waarde waarvoor een club verkocht zal worden, het kan bij clubs die verder weinig waardeverhogende factoren hebben wel een globaal referentiekader zijn voor de ondergrens van de prijs of dat de vraagprijs niet te ver uit het lood is geslagen.

De waarde van de activa is in die zin wel belangrijk. Kopers zullen due dilligences uitvoeren en op basis daarvan de vraagprijs corrigeren.

Meer informatie?

Meer informatie over dit onderwerp of makkelijk een andere vraag stellen?

Contact opnemen kost minder dan een minuut

Meer informatie

Binnen 1 werkdag reactie. Geen kosten

_

FC Footballclub

Barcelona

Rambla de Catalunya 25
08007 Barcelona
Tel. +34 93 215 12 23

Amsterdam

Emmastraat 28
1075HV Amsterdam
Tel. +31 020 208 200 034

E-mail algemeen

team@fcfootballclub.com

Directie

Clubwaardering & Trajectbegeleiding

Jeroen Oskam
LinkedIn
jeroen@fcfootballclub.com

Interim Club Manager

Vincent Solleveld
vincent@fcfootballclub.com

Bedrijf achter
FC Footballclub.com

EuroEconomics.com